Kapittel 2 - Lyngør 


Sjøslaget i havna


Gleden med maritim brukskunst     

        

Kanonjolla slår tilbake 

                                 

I juli 1812 senkes flaggskipet Najaden. Denne juvelen av et fartøy var omtrent den eneste som fortsatt fløt i vår engang så stolte marine. I fem år har kongeriket Danmark-Norge vært i konflikt med verdens største sjøkrigsmakt. De mange sjøslagene som båter fra vårt lille tvilling-rike har utkjempet har satt sine spor, men heldigvis har vi igjen noen mindre kanonjoller med et sammenraska lokalt mannskap.  

Under slaget på Lyngør havn skal det vise seg at kanonjollas nådeløse, maritim geriljakrig kan være svært effektiv i kampen mot et gigantisk engelsk krigsskip.


Havna: Lyngør - vel bevart innaskjærs


Sør for Lyngør er det flere gode ankringsplasser i området ved Askerøya. På yttersida av øya er det et par gode bukter som er avmerket på sjøkartet. Den største heter Hovik og er tilrettelagt med teltplass og tre enkle friluftstoalett. Lengst ute ligger det som i realiteten er tre sammenhengende øyer. Gåsholmen, Nautholmen og Mærholmen er nok det området som flest båtfolk foretrekker å senke dreggen.